Art Event Kids

Bērnības attēli ir mūsu ceļveži uz estētikas pasauli
Art Event Kids
  • +371 25900977
    +371 2590****
    +371 26088902
    +371 2608****

Dekors no Art Event – galvenokārt ir profesionāļu komandas daudzlīmeņu darbs.
Dizaina, progresīvu tehnoloģiju un mākslas absolūtā harmonija ir pamats, uz kura tiek veidota visa mūsu darba koncepcija. Visas Art Event idejas īsteno patstāvīgi: sākot ar skici, beidzot ar dekoru uzstādīšanu. Tas ļauj sasniegt katra elementa augsto kvalitāti un individualitāti.

Dizaineri un mākslinieki mākslas direktora un radošā direktora vadībā izstrādā koncepciju, un konstruktori strādā pie tās tehniskās realizācijas.
Dekorējam ne tikai bērnu dzimšanas dienas, bet ari korporatīvas pasākumus, skatlogus, piedāvājam mājas Ziemassvētku dekoru un tml.

Bērnības attēli ir mūsu ceļveži uz estētikas pasauli. Kopš mazotnes viņi veido izpratni par mākslu, stilu un harmoniju. Art Event Kids apvieno modi, fantāziju, kā arī progresīvas idejas par arhitektūru, mākslu un literatūru, lai bērnā iedvesmotu izpratni par stilu un kvalitāti, attīstītu tā estētisko gaumi un rotā unikālus mākslas piemērus.

RU:

Декор от Art Event — это прежде всего, многоуровневая работа команды профессионалов.
Абсолютная гармония дизайна, передовых технологий и искусства — основа, на которой строится вся концепция наших работ. Все идеи Art Event реализует самостоятельно: начиная с эскиза, заканчивая установкой декора. Именно так мы добиваемся высокого качества и индивидуальности каждого элемента.

Дизайнеры и художники под руководством арт-директора и креативного директора разрабатывают концепцию, а конструкторы прорабатывают ее техническую реализацию.
Предлагаем декорирование не только детских праздников, а так же корпоративов, витрин, оформление дома к Рождеству и Новому году.
Art Event Kids — Оформление детских праздников.

Образы нашего детства — наши проводники в мир эстетики. Они с ранних лет формируют понимание искусства, стиля и гармонии.
Art Event Kids сочетает моду, фантазию, а также передовые идеи архитектуры, искусства и литературы, чтобы воспитать в ребенке понимание стиля и качества, развить его эстетические вкусы и показать уникальные примеры искусства в декоре.

Līgavām iesaka