Labdien! Pēc nedēļas precamies – kāzas filmēs un fotogrāfēs. Sakarā ar jauno datu drošības un aizsardzības likumu, raizējamies par to vai viesi var celt pretenzijas, ka mēs savu kāzu video vai foto publicējam. Kā arī video filmētājs ir lūdzis vai safilmēto un apstrādāto materiālu varēs, varbūt reklāmas nolūkā ievietot savā mājas lapā. Mums viesi par šo ir jāinformē? Vai var celt pretenzijas? Kā korekti rīkoties šādā situācijā?

Atbild Latvijas kāzu fotogrāfu asociācijas valdes loceklis, kāzu fotogrāfs Billijs Locs:

“Jaunās datu aizsardzības regulas primārais mērķis ir kontrolēt, kur tiek izmantoti lietotāju dati lielos uzņēmumos un korporācijās. Par lietotāju datiem tiek uzskatīts e-pasts, vārds un uzvārds un jebkuri citi dati, ar kuru palīdzību var identificēt personu, tai skaitā, fotogrāfijas.
Privātos pasākumos, piemēram, kāzās šie regulas noteikumi īsti netiek piemēroti. Līdz ar to fotogrāfijas no savām kāzām jūs drīkstat publicēt un rādīt bez ierobežojumiem, ja tās netiek izmantotas komerciāliem mērķiem.
Parasti fotogrāfam un video operatoram ir vienošanās līgumā ar pāri par atļauju publicēt pāra fotogrāfijas sociālajos tīklos, mājas lapā vai reklāmas nolūkos. Vadoties pēc jaunās datu regulas, ja kāds no viesiem pēc kāzām pamana, ka viņa fotogrāfija parādās publiski, tad viņam ir tiesības lūgt šo attēlu izņemt. Brīdināt viesus, ka viņi tiks fotografēti un filmēti būtu jauki, tad visi var sapucēties un neuztraukties par to, ka pašiem jāfotografē ar telefoniem.
Savukārt, ja ir kāda persona, kas ļoti nevēlas, lai viņu fotografē vai filmē, to vienmēr var individuāli lūgt fotogrāfam vai video operatoram.”