Vai ir iespējams atrast mācītāju ar brīvākiem uzskatiem, kurš salaulās divu dažādu konfesiju pārstāvjus, ārpus baznīcas un angļu valodā?

Zinu V.Korāli, bet viņa gadījumā laulība pirms tam ir jau noslēgta dzimtsarakstu nodaļā. Gribētu laulību noslēgt tieši ceremonijā. 

Atbild kāzu rīkotāja Inga Bērziņa / Bannte

“Jā, šādus mācītājus ir iespējams atrast. Es pati esmu strādājusi ar Māri Lukašēvicu un Agri Sutru.”