Vai laulību ceremonija Latvijā ir iespējama angļu valodā?

Sakiet, lūdzu, vai laulību ceremonija Latvijā ir iespējama angļu valodā?
Līgavainis ir anglis un mēs vēlamies ceremoniju mums saprotamā valodā.

Atbild svētku rīkotāja Inga Bērziņa/Bannte

“Jā, Latvijā ir iespējama ceremonija angļu valodā. Ir daži mācītāji, kuri prot vadīt ceremoniju, runājot angliski! Ir jānokārto visas nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar valodas centru, dzimtsarakstu nodaļas pieteikumu, lai viss būtu juridiski korekti.”

Atbild Sindija Vilde/CHOCOLATE EVENTS

“Kāzu ceremonijas angļu valodā lieliski novadīs, piemēram, Ainārs Baštiks, Pēteris Eisāns, Korālis, Dzintars Laugulis.”