Vai viena persona var iesniegt dokumentus, ka vēlas precēties un izvēlēties datumu laulībām?

Lai iesniegtu laulības pieteikumu noteikti nepieciešami abi cilvēki.

Lūk, skat.LR Tieslietu ministrijas informāciju par Laulības reģistrāciju:

https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/laulibu-registracija-1