Golden Saga

Laulības gredzens - uzticības un draudzības apliecinājums
Golden Saga

Mūsdienās lau­lī­bas ceremonija nav ie­do­mā­ja­ma bez gre­dze­nu apmaiņas. Jau se­nos lai­kos ļau­dis vēlējušies īpa­ši izcelt sa­vu pie­de­rī­bu viens ot­ram. Senajos laikos par tā­du savstarpējās piederības zī­mi sena­jiem cil­vē­kiem kal­po­ju­si sa­vī­tu zā­les stieb­ru ap­sie­ša­na ap līga­vas un lī­ga­vaiņa plauk­stu  lo­cīta­vām vai kā­jām.

Vē­lāk par šā­du zī­mi kļu­vis gre­dzens. Tie tika darināti no visa, kas bija pa rokai – no kaņepājiem, niedrēm, graudzālēm un citiem dabas materiāliem. Tra­dīci­ja mīt gre­dze­nus laulību ceremonijās  nā­ku­si no se­nās Ēģip­tes kā uz­ti­cī­bas, mī­les­tī­bas un ne­sa­grau­ja­mās sa­vie­nī­bas ķī­la.

Lau­lības gre­dze­nu, kas reiz uz­vilkts pirk­stā, nost vairs ne­ņē­ma. Kris­tī­gā re­li­ģi­ja par­ņē­ma un kanonizēja šo tra­dī­ci­ju, un kopš tiem lai­kiem mainīša­nās ar gre­dze­niem kļu­vu­si par lau­lī­bas ceremonijas neatņemamu sastāvdaļu.

Mēs esam priecīgi, ka kopā ar mūsu gredzeniem, varam ienest kādu daļiņu siltu emociju jūsu laimīgajā kopdzīvē. Katru dienu, aplūkojot šo uzticības simbolu, jūs kavēsieties atmiņās par skaisto un neaizmirstamo dienu!

Kompānija Golden Saga ir savas nozares eksperts. Pateicoties ilggadējai pieredzei un neapstrīdamai kompetencei varam piedāvāt gredzenus visdažādākajām gaumēm: gan materiālu, gan dizaina ziņā. Piedāvājumā ir gan klasiski, gan jaunākajām modes tendencēm atbilstoši izstrādājumi un pat īsti mākslas darbi. Latvijas lielākajās pilsētās ir 16 veikali, kas nozīmē, ka esam pieejami katram, lai kur jūs dzīvotu.

Piedāvājam arī graviera pakalpojumus, kas iestrādās gredzenos jums svarīgās īpašās atzīmes.

Juvelierizstrādājumu veikali Golden Saga:

  • Rīgā: t/c Domina Shopping, t/c Origo, t/c Mols, t/c Galleria Riga, Teātra ielā 12, Outlet veikals – Dzirnavu ielā 119, t/c A7 (Ķekavā);
  • Liepājā: t/c Kurzeme 2. stāvā, t/c Baata;
  • Daugavpilī: Saules ielā 55, Alejas ielā 67;
  • Rēzeknē: Latgales ielā 20, t/c Rēzekne 2. stāvā;
  • Valmierā: Rīgas ielā 14, t/c Valleta;
  • Jēkabpilī: Vienības ielā 1a, t/c Mego, Rīgas ielā 213, t/c Sala.

Tikai jaunlaulātajiem piedāvājam 20% atlaidi laulības gredzenu iegādei!

Līgavām iesaka