KāZU & KOPDZīVES GRāMATžURNāLS NR. 3 (2)

Kāzu grāmatžunrāls ir 272 lappušu biezs, kurā apkopota noderīga informācija par kāzu plānošanu, sākot ar saderināšanos, kāzu organizēšanu, kāzu svinībām, kopdzīvi, kāzu tendencēm un aktualitātēm, kā arī iedvesmai - dažādi pasakaini kāzu stāsti, kuros smelties iedvesmu!

  • Vienīgais kāzu grāmatžurnāls Latvijā;
  • Smelieties iedvesmu vēl nebijuša radošuma piesātinātai kāzu sezonai;
  • Lasi par jaunākajām aktualitātēm un tendencēm;
  • Uzzini par viedokļiem un dažādas intīmas sarunas ar sabiedrībā zināmām personībām.

Uz grāmatžurnāla vāka – Santa & Mārtiņš Pīlēni.